Sidste frist for tilmelding er overskredet så der er desværre lukket for online tilmelding.

Tilmelding til 'Stilistisk analyse i engelsk - Køge Gymnasium'


Sted: Køge Gymnasium, Gymnasievej 4, 4600 Køge

Starter: 07-09-2020 kl. 13:00
Slutter: 07-09-2020 kl. 16:00
Tilmeldingsfrist: passeret

Beskrivelse af aktivitet

Formål
Kurset giver en række idéer til øvelser og tekster, som kan bruges i forbindelse med stilistisk analyse i engelskfaget. Kurset dækker stilistisk analyse af både fiktive og ikke-fiktive tekster.

Indhold
På kurset vil vi beskæftige os med følgende spørgsmål:
- Hvordan kan elevernes hverdag og de tekster, de møder uden for skolen, inddrages i arbejdet med stilistik?
- Hvilke analysemodeller kan man bruge i arbejdet med sproglig stil?
- Hvordan adskiller stilistisk analyse af fiktive tekster sig fra stilistisk analyse af ikke-fiktive tekster?
- Hvilke fejl begår eleverne typisk i analysen af sproglig stil, og hvordan kan disse fejl undgås?
- Hvordan kan eleverne hjælpes til at skrive gode afsnit om sproglig stil, som hænger naturligt sammen med de øvrige afsnit i skriftlige opgaver?

Kurset veksler mellem oplæg og øvelser i mindre grupper. Øvelserne tager udgangspunkt i en række korte fiktive og ikke-fiktive tekster, som du efter kurset vil kunne benytte i din egen undervisning. Der vil i øvelserne indgå eksempler på ordbogsøvelser og arbejdsspørgsmål med fokus på grammatiske strukturer, retoriske virkemidler, ordvalg og sætningstyper. Der vil desuden indgå eksempler fra britiske eksamenssæt (GCSE), som også indeholder krav om stilistisk analyse.

Målgruppe
Undervisere i engelsk på STX A

Underviser
Jimmi Østergaard Nielsen, lektor i engelsk ved Niels Steensens Gymnasium

Pris:
Medlemmer: 500,-
Ikke medlemmer: 850,-
Tilmeldingsgebyret refunderes ikke efter tilmeldingsfristen.
OBS! I feltet "Bemærkning" noteres hvem fakturaen skal sendes til.

Afmelding:
Ved afbud / afmelding efter tilmeldingsfristen opkræves fuld deltagerbetaling.

Ved tvivlsspørgsmål kontakt Diana Kjær: kgdt@kggym.dk