Sidste frist for tilmelding er overskredet så der er desværre lukket for online tilmelding.

Tilmelding til 'Hvordan bedømmes de nye skriftlige eksamensbesvarelser'


Sted: Fredericia Gymnasium, Nørrebrogade 88, 7000 Fredericia

Starter: 21-02-2020 kl. 10:30
Slutter: 21-02-2020 kl. 14:45
Tilmeldingsfrist: passeret

Beskrivelse af aktivitet

Kurset handler om karaktergivning og det skriftlige arbejde og har en indlagt workshop om bedømmelsen af de skriftlige opgaver på STX A- og B-niveau. Kurset vil give overblik over de skriftlige opgavers sammensætning, kravene til besvarelsen i eksamenssituationen og idéer til bedømmelsesarbejdet som skriftlig censor. Undervisere vil være medlemmer af opgavekommissionerne samt fagkonsulenten.

Arbejdsform:
Kurset veksler mellem oplæg og workshop.

Pris:
500,- for medlemmer
850,- for ikke-medlemmer
Tilmeldingsgebyret refunderes ikke efter tilmeldingsfristen.
OBS! I feltet "Bemærkning" noteres hvem fakturaen skal sendes til.

Målgruppe:
Engelsklærere i gymnasiet og Hf. Censorer har fortrinsret.

Undervisere:
Fagkonsulent Line Flintholm og medlemmer fra opgavekommissionerne.

Afmelding:
Ved afbud efter tilmeldingsfristen opkræves fuld deltagerbetaling.