Sidste frist for tilmelding er overskredet så der er desværre lukket for online tilmelding.

Tilmelding til 'BrexLit - aktuel britisk litteratur om et splittet samfund og Brexit (Køge Gymnasium)'


Sted: Køge Gymnasium

Starter: 30-08-2021 kl. 13:00
Slutter: 30-08-2021 kl. 16:00
Tilmeldingsfrist: passeret

Beskrivelse af aktivitet

Formål
At deltagerne går fra kurset med grydeklare undervisningsforløb til engelsk A- eller B-niveau om et superaktuelt emne med mange facetter.

Indhold
Brexit har på mange måder sat sig spor i den britiske litteratur – både direkte som et tema og indirekte med fokus på de tendenser i samfundet, der har ført til Brexit, eller som kan blive konsekvenser af det. Skilsmisser og mure er gennemgående metaforer i denne litteratur, der afdækker de dybe kløfter i det britiske samfund hvad angår klasse, uddannelse, alder, etnicitet og meget mere. Kurset byder på en kort introduktion til det såkaldte BrexLit samt en præsentation af en lang række tekster, både fiktive og ikke-fiktive, herunder så forskellige genrer som f.eks. taler, krimi, dystopi, satire, short drama, film og spy-fi. Teksterne er didaktiseret med øvelser i funktionel grammatik, gloser og arbejdsspørgsmål (pre-, while- og post-reading). Der vil endvidere være forslag til inddragelse af BrexLit i større skriftlige opgaver som SRO, SRP og SSO.
Emnet er oplagt til fagligt samspil med samfundsfag.

Arbejdsform
Oplæg med teori og rammer, præsentation af materialet, samt workshop med øvelser der peger direkte frem mod konkret brug i undervisningen.

Målgruppe
Undervisere i engelsk på de gymnasiale uddannelser

Undervisere
Lise Debel Christensen, Holstebro Gymnasium og HF
Anne Hess Thaysen, tidl. Holstebro Gymnasium og HF

Omfang
3 timer

Pris for medlemmer er 850,- (halvdagskursus).
Pris for ikke-medlemmer er 1250,- (ditto).

 Kontakt: Diana Kjær kgdt@kggym.dk