Sidste frist for tilmelding er overskredet så der er desværre lukket for online tilmelding.

Tilmelding til 'Temaaften om sejlads i Norge v. AG Nordsjælland'


Sted: Gilleleje Sejlklub

Starter: 19-02-2020 kl. 19:00
Slutter: 19-02-2020 kl. 21:30
Medlemsskab: Denne aktivitet er kun for medlemmer.

Beskrivelse af aktivitet

Rigtig mange langtursejlere vælger i disse år at sejle til Norge alene, i mindre grupper eller som en del af en FTLF flotille.

Vi vil derfor forsøge os med noget nyt!
Vi vil lave en temaaften om sejlads i Norge fra Svenskegrænsen til Kirkenes.

Aftenen bliver ikke et traditionelt foredrag, men en erfaringsudveksling mellem deltagerne, hvor vi håber, at garvede norgessejlere både vil videregive deres erfaringer og kan lære nyt, og begyndere kan få en masse fif.

Vi planlægger nogle emner, som deltagerne kan byde ind på, men hvad vi skal snakke om, hvor mange vi når, og hvor meget vi kan nå i dybden, afhænger af deltagerne og den 'strenge' ordstyrer.
Det eneste vi ved er, at de ca. 3000 sømil tur/retur ikke kan nås på 1,5 time.

Men, kom alligevel og giv dine erfaringer videre eller stil nogle spørgsmål, som du gerne vil have svar på.

Entre: 20 kr. incl. kaffe og kage

Tilmeldingsfrist: senest mandag den 17. februar

Max. antal deltagere: 60

Deltager oplysninger