Der er 25 ledige pladser.

Tilmelding til 'Litteratur gennem kroppen – fra ord til fortolkning (Risskov Gymnasium )'


Sted: Risskov Gymnasium, Tranekærvej 70, 8240 Risskov

Starter: 03-03-2022 kl. 13:00
Slutter: 03-03-2022 kl. 16:00
Tilmeldingsfrist: 07-02-2022 kl. 13:00

Beskrivelse af aktivitet

Beskrivelse af kurset:
Kurset giver engelsklæreren ideer til at kunne gribe tekstanalysen an gennem kroppen med store og små øvelser der veksler mellem praktiske øvelser og nærlæsning af teksterne. Kursusmaterialet er kendte engelske værker, der spreder sig over forskellige genrer såsom lyrik, epik og drama. Der medfølger en udførlig pædagogisk øvelsesoversigt, der kan anvendes direkte i undervisningen.

Indhold:
Kursets didaktiske formål hviler på at bringe elevens egne fortolkning frem i lyset gennem simple praktiske øvelser, der udvider elevens tekstoplevelse, hvilket kvalificerer den efterfølgende fortolkningssamtale. Ofte er elever bange for at sige noget forkert, men gennem en praktisk tilgang til teksten bringes alle i spil, da man arbejder analytisk fra første øvelse. Gennem elevens valg af udtryksform dannes et billede af teksten, der kan opkvalificere klassedialogen og forståelsen af teksten.

Materiale:
Tekster af bla William Shakespeare, Sarah Kane, Raymond Carver, T. S. Eliot og Robert Frost

Arbejdsform:
Kurset er praksisrettet, og der veksles mellem tekstlæsning og praktiske øvelser, hvor du får afprøvet alle de redskaber, der introduceres.

Undervisere:
Louise Christiansen, Lektor på Silkeborg Gymnasium i Historie, Dansk og Dramatik
Ninette Müggler Mortensen, Lektor på Herning Gymnasium i Dramatik og Idræt

Pris:
850,- for medlemmer
1250,- ikke-medlemmer

Tilmeldingsgebyret refunderes ikke efter tilmeldingsfristen.
OBS! Hvis du ikke ønsker fakturaen sendes til dig privat, skal du huske at skrive din skoles navn, CVR og EAN-nummer i feltet "Bemærkning".

Afmelding:
Ved afbud / afmelding efter tilmeldingsfristen opkræves fuld deltagerbetaling.


Kontakt: Bodil Hohwü Nielsen - bh@risskov-gym.dk

Deltager oplysninger