Sidste frist for tilmelding er overskredet så der er desværre lukket for online tilmelding.

Tilmelding til 'Kemi for geografer'


Sted: Nærum Gymnasium Nærum Hovedgade 30 2850 Nærum

Starter: 03-03-2022 kl. 10:00
Slutter: 04-03-2022 kl. 15:00
Tilmeldingsfrist: passeret
Medlemsskab: Denne aktivitet er kun for medlemmer.

Beskrivelse af aktivitet

Formål
Gennem foredrag og små forsøg i laboratoriet at give naturgeografi-, geovidenskabs- og geografilærere indblik i og forståelse af de for geologi og geografi vigtigste kemiske processer
Indhold
Få svar på spørgsmål som: Hvad sker der kemisk, når der dannes en guldåre? Hvad er kritiske råstoffer? Genbrug Atmosfærekemi – hvorfor dannes der syreregn? Ozonlaget; hvordan dannes det? og nedbrydes det? Påvirker vulkanudbrud klimaet? Hvorfor er methan en ’stærk’ drivhusgas? Hvorfor frigives der meget methan, når permafrosten tør? Hvordan er C02-forholdene i de øverste jordlag? pH’s betydning i forskellige jordbundstyper, geologiske processer, i atmosfæren og i andre geofaglige sammenhænge.
Arbejdsform
Foredrag, oplæg, artikler, laboratorieforsøg
Målgruppe
Undervisere i naturgeografi, geovidenskab, NF og geografi
Undervisere
Fastlægges endeligt senere – følg med på GL-E, i GeoNyt og på www.geografilaererforeningen.dk
Pris
3400,- kr. uden overnatning