Sidste frist for tilmelding er overskredet så der er desværre lukket for online tilmelding.

Tilmelding til 'UDSAT Invitation til regionalkursus 2020 - Sjælland og Bornholm'


Sted: Lærerværelset, Gefion Gymnasium, Øster Voldgade 10, 1350 Kbh. K

Starter: 21-04-2020 kl. 16:45
Slutter: 21-04-2020 kl. 20:30
Tilmeldingsfrist: passeret

Beskrivelse af aktivitet

I indbydes hermed til det årlige regionalkursus for de klassiske fag, i år på Gefion Gymnasium i København.
Programmets struktur vil minde om de foregående år.
I vil dels kunne opleve et oplæg om en aktuel problemstilling i vores fag, nemlig skriftlighed og SRP i de klassiske fag, dels inspiration til ny undervisning i form af et foredrag om læsning af Menander og Den Nye Komedie i oldtidskundskab. Desuden vil der være mulighed for at høre nyt fra Klassikerforeningens bestyrelse og vores
fagkonsulent.

Program
Kl. 16.45 – 17:00: Velkomst med kaffe og kage
Kl. 17.00 – 18.00: Oplæg: ”Skriftlighed og SRP i latin og oldtidskundskab”, ved Erik Kristensen og Charlotte
Straby, Ørestad Gymnasium, med efterfølgende plenumdiskussion.
Kl. 18.00 – 19.00: Middag
Kl. 19.00 – 20.00: Foredrag: ”Menander og komedielæsning i oldtidskundskab” ved Anders Klarskov Jensen, Gefion Gymnasium
Kl. 20.00 – 20.30: Nyt fra Klassikerforeningens bestyrelse og fagkonsulent Anne Bisgaard Vase

Pris:
Kr. 500,- (opkræves automatisk af Klassikerforeningen)
OBS! I feltet "Bemærkning" noteres hvem fakturaen skal udstedes / sendes til (navn, EAN med videre)

Afmelding:
Ved afbud / afmelding efter tilmeldingsfristen opkræves fuld deltagerbetaling.

Kontaktperson:
Anders Klarskov Jensen, aje@gefion-gym.dk