Sidste frist for tilmelding er overskredet så der er desværre lukket for online tilmelding.

Tilmelding til 'Webinar for læsevejledere "Stilladsering af ordblinde elevers deltagelse i undervisningen" med Dorthe Bendixen'


Sted: Teams

Starter: 16-11-2020 kl. 14:00
Slutter: 16-11-2020 kl. 15:30
Tilmeldingsfrist: passeret

Beskrivelse af aktivitet

Da Læse- og matematikvejlederforeningen ikke kan holde årskursus i år, tilbyder vi i stedet, at I kan deltage i nedenstående webinar. Indholdet er målrettet jer som læsevejledere og kan forhåbentlig inspirere jer i jeres virke som vejledere af jeres kolleger ude på skolerne, men også som vejledere af de ordblinde.

Formen er planlagt således, at Helle holder et oplæg på ca. 45 minutter, hvorefter der er mulighed for at stille spørgsmål. Vi håber, at så mange af jer som muligt kan finde lejlighed til at deltage ’live’ og dermed bidrage med spørgsmål. Der er dog også mulighed for at se webinaret efterfølgende – da det vil tilgængeligt en uge efter afholdelsen.


Helle Bundsgaard Stilladsering af ordblinde elevers deltagelse i undervisningen
Oplægsholderbeskrivelse: Helle Bundgaard Svendsen er ph.d. og lektor ved VIA University College samt konsulent for Nationalt Videnscenter for læsning.
Oplæggets indhold: Hvilke didaktiske overvejelser kan man gøre sig, hvis man ønsker at stilladsere ordblinde elevers deltagelse i undervisningen i ungdomsuddannelserne? Dette sætter Helle Bundgaard Svendsen fokus på i dette webinar med udgangspunkt i sin ph.d.-afhandling og den forståelse af ordblinde elevers brug af læse- og skriveteknologi (LST), som hun udviklede der. I webinaret giver hun desuden konkrete eksempler på, hvordan LST-didaktik kan udfoldes i praksis. Helle udgav i 2020 antologien Undervisning af ordblinde elever i alle fag på Akademisk Forlag.